brand-icon

Visie & Missie

zorg - kwaliteit - talent

Missie

De scholengroep IKORN staat voor Katholiek Onderwijs.
Wij willen alle leerlingen uit de Regio Ninove,
van kleuter tot jongvolwassene begeleiden
bij het opgroeien tot respectvolle
en weerbare jongeren met een eigen identiteit.
Traditie en toekomst wijzen ons daarbij de weg.

Visie

Zorg voor onze inspiratie van gisteren, vandaag en morgen.
Zorg voor iedereen, zonder onderscheid, in alle diversiteit.
Zorg voor alles en in alles.
Zorg voor vernieuwing en verandering.

Kwaliteit in ons spreken, denken en doen.
Kwaliteit in onze verscheidenheid en pluraliteit.
Kwaliteit in ons samenwerken.
Kwaliteit in ons vooruit kijken naar de toekomst.

Talent herkennen en erkennen.
Talent in alles en iedereen.
Talent laten groeien.
Talent uitdagen en vernieuwen.

 

 

Traditie en toekomst wijzen ons daarbij de weg.